Byggnadsbelysning

Om du ska renovera din fasad eller göra en omfattande utbyggnad som kräver mycket jobb under flera timmar är det viktigt att ha bra byggnadsbelysning. Med det menas belysning så att du ser vad du gör även under dygnets mörkare timmar.

Viktigt vid val av belysning

De flesta som gör mer omfattande renoveringar av sin fasad eller andra renoveringar utomhus gör dem under vår- och sommarhalvåret. Om du ändå måste genomföra en renovering under vinterhalvåret så är byggnadsbelysning extra viktigt.

Det handlar inte enbart om att ha bra belysning för att lyckas med din fasad eller omfattande utomhusrenovering. Andra saker som kan underlätta ditt arbete enormt är exempelvis att ta hjälp med byggstädning efter renoveringen är klar. På det viset kan du känna dig trygg med att även den genomförs på ett proffsigt sätt.

Att välja belysning kan vara ett ganska komplicerat val, dels behöver du tänka igenom var belysningen ska stå för att bäst lysa upp arbetsytorna och dels behöver det vara belysning som inte är i vägen för själva renoveringen. Det finns förstås smart belysning som inte tar upp för mycket plats och som belyser stora ytor, men det kräver lite extra undersökning.

Vissa prioriterar bort belysningen under renoveringen vilket gör att de bara kan renovera under tiden som det är ljust ute. Dessutom kan det vara svårt att se överallt även om det är ljust under tiden som du genomför byggnationen. Det gäller exempelvis vid bygge av attefallshus.

Det kanske låter som en onödig utgift att lägga pengar på bra belysning under tiden som du renoverar eller bygger om. Det har dock visat sig att det oftast är en god investering i och med att det tillåter dig att bli klar med ditt bygge eller din renovering snabbare och ger ett bra resultat.