Belysningstrender 2019

När det gäller belysningstrender kan man på senare tid framför allt se att attityden har förändrats från en ljuskälla till flera. Även helhetsintrycke